[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Udgangspunktet for HR-strategien og bemandingssystemet er, at stillinger besættes efter ansøgning. Hensynet til Forsvarets opgaveløsning vil dog i nogle tilfælde betyde, at medarbejdere beordres i stillinger som de ikke har søgt. Det kan eksempelvis være, hvis det ikke er muligt at få kvalificerede ansøgere i en forretningskritisk situation eller, hvis stillingen indgår som del af en medarbejders tjenesteplan, som det fx kan være tilfældet for yngre officerer.

Forsvaret anvender tjenesteplaner for at sikre, at medarbejdere får det fornødne operative/tekniske fundament for deres fremtidige virke. Det er altså som følge af hensynet til Forsvarets overordnede og fremtidige opgaveløsning, at medarbejdere, som typisk er yngre, nyudnævnte officerer, beordres ind i et tjenesteforløb.

Alle medarbejdere har mulighed for at søge de stillinger, de finder interessante – også yngre officerer, der er omfattet af tjenesteplaner. Og da alle ansættelser og afslag beror på en konkret og individuel vurdering, vil man som yngre officer blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgere.

Men HR-strategiens implementering betyder ikke, at ledelsesretten og retten til at beordre er forsvundet. I vurderingen vil der således indgå en overvejelse af, hvorvidt det er foreneligt med Forsvarets overordnede prioritering, at der foretages et stillingsskifte. Derfor må det også forventes, at succesraten for en medarbejder, som har siddet meget kort tid i en stilling, vil være relativt lav.

Kompetence- og karrierevejledning siden 1. marts 2016
Siden 1. marts 2016 har FPS tilbudt generel vejledning om kompetence- og karriereudvikling til alle medarbejdere. Vejledningen tager udgangspunkt i FPS’ mange fagområder og i eksisterende viden på HR-portalen om karriere- og kompetenceudvikling.

Du kan som medarbejder ringe til HR-rådgivningen på telefon 3266 5566 alle hverdage i tidsrummet 9-14. Du kan også skrive til FPS via en formular på HR-portalen.