[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har den 19. januar 2016 indgået forlig med Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) i en sag, hvor Forsvaret i en række tilfælde ikke har overholdt proceduren for forhandling og godkendelse af nylønstillæg for tjenestemandsansatte officerer. Det er aftalt, at Forsvaret vil bringe dette på plads senest den 1. juli 2016 og samtidig betale HOD en bod på 750.000 kr.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse og HOD er enige om, at aftaler skal overholdes, og begge parter er meget tilfredse med, at der kunne samarbejdes om at finde en løsning på sagen. Det er en ærgerlig sag, men nu kan vi komme videre og i samarbejde få afsluttet de udestående forhandlinger inden den 1. juli 2016, erklærer Forsvarsministeriets Personalestyrelse og HOD i en fælles udtalelse.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er sammen med Forsvarets chefer allerede i gang med at rette op på forholdene, så de kan blive afklaret inden 1. juli 2016.

Sagen drejer sig om, at Forsvaret ikke har efterlevet proceduren for genforhandling af de personlige kvalifikationstillæg for tjenestemandsansatte officerer i ledergruppen. Disse procedurer blev aftalt i 2007, hvor forhandling af personlige tillæg blev forhandlet som en del af den almindelige centrale personaleforvaltning.

Opgaven blev imidlertid decentraliseret i 2013 sammen med andre personalerelaterede opgaver. Tillæg skulle herefter aftales mellem chefen og den enkelte officer og aftalen skulle efterfølgende godkendes af HOD. Det er denne procedure, som ikke er blevet overholdt og hvor sagen nu er forligt.

Tillæggene er dog fortsat blevet udbetalt til den enkelte officer, trods den manglende genforhandling.

HOD’s tillægsaftale er blevet forenklet og gjort mere tidssvarende ved overenskomstforhandlingerne i 2015. Tillæg er således som hovedregel nu varige, og forhandling af tillæg til officererne vil fremover indgå i de årlige nylønsforhandlinger, som det er tilfældet for resten af Forsvarets ansatte.