[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

De faglige organisationer HOD, CS og HKKF mødtes igen den 2. juli med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) for at forhandle en fremadrettet aftale om kompensation for de særlige vilkår, som er gældende under aktiviteter som fx Red Lion i Baltikum.

Det var ikke muligt på mødet at opnå enighed om en aftale, men mødet var præget af gode drøftelser og parterne har derfor en forventning om, at det er muligt at nå frem til en aftale.

Parterne er enige om, at det er uhensigtsmæssigt, at vilkårene ikke er kendt forud for deltagelse i en aktivitet, og alle vil derfor gøre deres yderste for, at der kan indgås en aftale forud for Red Lion II i august 2015.

Drøftelserne og forhandlinger vil derfor fortsætte hen over sommerferien. 

Så snart en aftale måtte være indgået, vil der blive informeret via organisationernes og forsvarets medier og gennem kommandosystemet.