[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Hvis en veteran er kommet til skade ved en FN-mission, og ønsker at søge FN-erstatning, er det veteranen selv, der skal indhente materiale til sagen og udfærdige ansøgning til FN. Det kan være en omfattende, tidskrævende og omkostningsfuld proces, som derfor muligvis kan afholde veteraner fra at søge den erstatning, de kan have krav på. Derfor har Forsvarsministeriet besluttet, at Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK), fremover skal yde støtte til veteraner i forbindelse med ansøgninger til FN-erstatninger.

Chef for FAEK, Pernille Hershøj, er meget tilfreds med Forsvarsministeriets beslutning: - Vi har længe arbejdet på at gøre processen enklere for vores FN-veteraner. At vi nu kan hjælpe med at forberede erstatningssagerne, betyder at vores veteraner, uanset hvor resursestærke de er, kan søge FN-erstatning. Det betyder også, at de slipper for udgifter til oversættelse og eventuel advokatbistand for at rejse krav om erstatning.

Niels Hartvig, formand hos veteranorganisationen De Blå Baretter, er glad for, at veteranerne fremover kan få hjælp til at søge FN-erstatning: - Det er en stor anerkendelse af veteranernes indsats for Danmark, at FAEK nu vil bistå i forberedelsen og klargøringen af den enkelte sag. Vi vil gøre alt for at være behjælpelige, hvor vi kan, siger Niels Hartvig og fortsætter: - Jeg håber, at FN så hurtigt som muligt får afklaret de nærmere betingelser særligt vedrørende ansøgningsfristen på 4 måneder, så for eksempel en Balkan-veteran med en psykisk skade kan få afklaret, om han er berettiget til at få FN-erstatning.

FN-erstatningen er en yderligere erstatning udover den generelle erstatning og godtgørelse som opnås gennem arbejdsskadesystemet og Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Om FAEK
Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK) varetager arbejdsskade- og erstatningssager for medarbejdere i hele Forsvarsministeriets koncern og er organisatorisk forankret i Personalestyrelsen (FPS) i Ballerup.

FAQ

Hvornår er jeg berettiget til FN-erstatning?

FN-erstatning kan ydes til en veteran, som kommer til skade under en FN-mission. Det er et krav, at veteranen ansøger inden for 4 måneder efter skaden er sket. FN kan i særlige tilfælde dispensere for en senere anmeldelse, hvilket særligt er set ved psykiske skader. FAEK er i dialog med Danmarks faste mission ved FN i New York, for at afklare den nærmere sagsproces og de nærmere betingelser.

Hvem beslutter, om jeg får erstatning?
Det er FN, der træffer afgørelse i sager om FN-erstatning. FAEK’s opgave er, på vegne af veteranerne, at forberede sagerne og ansøge om erstatning ved FN.

Hvad kan jeg få tildelt?
FN-erstatning fastsættes på baggrund af skadelidtes méngrad (impairment).
Méngraden fastsættes af FN på baggrund af American Medical Association’s Guide to Evaluation og Permanent Impairment, 4th edition. Det er derfor ikke sikkert, at veteranen vil få tilkendt samme méngrad, som ved Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Erstatningen udgør for et mén på 100 %, $70.000,00.

Hvad skal jeg gøre?
Hvis du allerede har modtaget et orienteringsbrev fra FPS, skal du blot udfylde og returnere medsendte spørgeskema og samtykkeerklæring.

Hvis du ikke har modtaget et spørgeskema, kan du finde det på denne side. Klik på ”Ansøgning” under Nyttige links. Du er også velkommen til at kontakte FAEK på tlf. 7281 9000 eller e-mail til FPS@mil.dk, med anmodning om bistand til ansøgning om FN-erstatning.