[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

I artiklen undersøges det hold soldater, der var udsendt til Afghanistan på hold 7 fra februar til august 2009. Artiklen viser, at størstedelen af denne gruppe veteraner 2 ½ år efter hjemkomst fra Afghanistan ikke har nævneværdige problemer med at få det daglige liv til at fungere. Således er det samlet set under 20 % af hele hold 7, der beretter om problemer med at reintegrere sig i civilsamfundet.

De problemer, som veteranerne oftest rapporterer om, er problemer i parforholdet (17 %), problemer med at betro sig til andre (18 %), problemer med at tage sig af dagligdagsopgaver (17 %), og problemer med at tage vare på sig selv og sit helbred, alt imens meget få har problemer med at fungere sammen med deres børn (3,6 %) og med at få eller holde på et arbejde (6,9 %). 

Selvom størstedelen altså klarer overgangen til civilsamfundet uden nævneværdige problemer, er der en gruppe, for hvem overgangen synes svær: nemlig de veteraner, der ligeledes døjer med symptomer på PTSD. Artiklen viser, at jo flere symptomer på PTSD veteranen har, desto sværere har vedkommende det også med at reintegrere sig  i civilsamfundet.

Overordnet set peger resultaterne i artiklen på, at det i behandlingen af veteraner med PTSD er vigtigt også at se på, hvordan veteranen klarer dagligdagen og de udfordringer, der kan være forbundet med at vende hjem fra international mission og blive en del af civilsamfundet. Den nye viden fra undersøgelsen vil blive inddraget i Veterancentrets videre arbejde.

Resultaterne er publiceret som videnskabelig artikel i det internationale tidsskrift Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology:

  • Karstoft, K.I., Madsen, T., Andersen, S.B., Armour, C. & Bertelsen, M. (2014). Community reintegration after deployment to Afghanistan: a longitudinal investigation of Danish soldiers.  Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.