Dette er en testside - for at se de korrekte tal henvises til HR i tal.

Årsværk pr. 1. januar 2020

Der er 20.439 årsværk på Forsvarsministeriets område* pr. 31.12.2019. De fordeler sig som følger:

Det militære chefniveau: 339

Officersgruppen: 3.195

Sergentgruppen: 4.461

Konstabelgruppen: 6.990

Udenfor militær rækkefølge (fx musikere og uniformerede ansatte ved Beredskabsstyrelsen): 407

Civile: 5.048


* Forsvarets Efterretningstjeneste er ikke inkluderet

Ikke-planlagt afgang er defineret som ansatte der siger op, bliver afskediget eller afgår ved døden. For 2019 er tallene fordelt på funktionsniveauer som følger:

Den militære chefgruppe: 3

Officersgruppen: 118

Sergentgruppen: 306

Konstabelgruppen: 723

Civile: 288

Test - Antal ansatte kvinder pr. 1. jan. 2020

16,7 % af de ansatte på Forsvarsministeriets område* er kvinder.

1.219 af kvinderne er operativt ansatte i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Det svarer til 7,9 %.

*Forsvarets Efterretningstjeneste og værnepligtige er ikke inkluderet i tallene.

Uniformerede kvinder i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen fordelt på funktiongruppe:

Chefgruppen: 25

Officersgruppen: 220

Sergentgruppen: 340

Konstabelgruppen: 634

 

 

Uniformerede kvinder fordelt på værn:

Hæren: 677

Søværnet: 216

Flyvevåbnet: 326

Beredskabsstyrelsen: 29

Sidst opdateret 9. februar, 2021 - Kl. 11.56