På billedet ses en række dominobrikker i træ. Én enkelt dominobrik i en iøjenfaldende rød nuance skiller sig ud fra de andre.

Det er lettere for os at forholde os til billeder eller dialogkort, fordi det giver os noget konkret at tale ud fra. Derfor kan proaktivitet for nogen være illustreret som en rød dominobrik, mens det for andre er et grønt trafiklys.

Lokalet summer, imens medarbejderne hver især fremviser billeder af dominobrikker, togspor, en knude på et reb og en fodbold, der går i mål - alt imens de forklarer, hvordan de forbinder billederne med proaktivitet.

Da vores kollegaer for nylig afholdt workshop om deres forståelse af proaktivitet, blev der nemlig taget helt nye redskaber i brug. De havde behov for nye metoder til at komme omkring begrebet og hvad det egentlig betyder for dem.

Så hvad gjorde de? De valgte at supplere dialogen med - ja, billedkort.

Stemningen var kreativ og nogle af medarbejderne måtte afsøge det yderste af hjernens kreative center for at skabe nye fortolkninger af proaktivitet. Til tider var der kamp om at vælge lige netop dét billede, som flere havde forelsket sig i.

Billeder som procesværktøj

Fordelen ved at anvende billeder som procesværktøj er blandt andet, at alle med det samme får deres egne associationer og perspektiver, og nemmere kan omsætte et abstrakt begreb til ord, fordi de visualiseres gennem billedkortene.

Det giver en mere dynamisk dialog og skaber videndeling for alle. Samtidig bliver det lettere at forstå en persons budskab, fordi billedet giver en fælles referenceramme.

Entusiasmen hos medarbejderne var ikke til at tage fejl af, og vores kollegaer så med det samme frem til at skulle finde ud af, om den røde dominobrik også ville symbolisere empowerment, som var det næste begreb, de skulle tale om.

Sådan gør du

Giv en kort introduktion til begrebet eller emnet, som det skal handle om. Det er med til at sætte rammen om dialogen og give medarbejderne mulighed for at tale ind i et allerede eksisterende narrativ. Og giv derefter en kort præsentation af, hvorfor I skal bruge billeder som faciliteringsværktøj.

Alle vælger et billede som de forbinder med emnet eller begrebet ud af en bunke billeder. Det er vigtigt, at der er mange billeder at vælge imellem - vores kollegaer havde fx 90 billeder til en workshop med 25 personer, mens der selvfølgelig ikke er brug for lige så mange, hvis I kun er fem.

Nu er det så meningen, at medarbejderne skal cirkulere imellem hinanden og præsentere deres billeder 1:1

Medarbejdernes samles i grupper à ca. 5 - helst ikke dem, som de normalt arbejder tæt sammen med - og opfordres til at stille spørgsmål til hinandens billeder og dele oplevelser og forståelser.

Hver gruppe udvælger ét billede, som de mener symboliserer begrebet eller emnet. Gruppen præsenterer og begrunder deres valg for resten af deltagerne.

Notér gerne nøgleordene på en planche, som I kan hænge op bagefter.

Hav en drøftelse i plenum baseret på de valgte billeder. Hvis jeres drøftelse fx handler om proaktivitet eller empowerment, kan I for eksempel tale om, hvorvidt I er gode til dette i teamet eller afdelingen.

Hvis I har mod på det, kan I til sidst tage en runde mere, hvor medarbejderne igen vælger ét billede hver, som de forbinder med udfordringer i forbindelse med fx at være proaktiv. Derefter samles medarbejderne igen i grupper for at drøfte ud fra konkrete eksempler, og præsenterer igen ét billede for resten af kollegaerne, inden der rundes af.

Her kan det igen være en god idé at notere nøgleordene på en planche.