Selvvalgt afsked

Selvvalgt afsked M4XX (chef-gruppen) M3XX (officers-gruppen) M2XX (sergent-gruppen) M1XX (konstabel-gruppen) Civile
2021 0 125 246 916 474
2020 4 94 226 766 298
2019 3 118 306 723 288
2018 0 90 268 711 353
2017 3 93 250 716 338
2016 1 114 217 677 366
2015 3 103 169 678 318


Selvvalgt afsked defineres ved, at medarbejderen selv har opsagt ansættelsesforholdet.


Medarbejdere der har været på TUL og har forladt Forsvaret ved TUL-periodens udløb, tælles med i statistikken for selvvalgt afsked.Tjenestefri uden løn (TUL)

TUL M4XX (chef-gruppen) M3XX (officers-gruppen) M2XX (sergent-gruppen) M1XX (konstabel-gruppen) Civile
2021 1 78 71 107 31
2020 0 84 72 94 31
2019 0 94 88 89 30
2018 2 111 91 73 29
2017 3 91 68 54 15
2016 1 91 37 49 32
2015 5 124 28 30 24


Opgørelse af tjenestefri uden løn (TUL) opgøres månedligt på baggrund af registreringer i SAP. I opgørelsen indgår alene medarbejdere uden lønanciennitet, hvilket indebærer, at løn- og pensionsforløb sættes i bero i den tjenestefri periode.

Tjenestefri med lønanciennitet indebærer, at løn- og pensionsforløb bevares i den tjenestefri periode, og omfatter bl.a. medarbejdere, der er udlånt til andre ministerområder, medfølgende ægtefæller til udstationerede, borgerligt ombud og tjenestefrihed uden løn til organisationsarbejde.

Sidst opdateret 23. marts, 2022 - Kl. 16.45